Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 11, 2022

Ville Merinen aka @terapeuttiville on somesta tuttu psykoterapeutti, joka puhuu mielenterveydestä ja sen tärkeydestä. Hän haluaa näyttää, että terapeutitkin ovat tavallisia ihmisiä. Ville on asettanut kovan tavoitteen itselleen ja haluaakin eduskuntavaalien kautta mielenterveys ministeriksi. Villelle on tärkeää madaltaa kynnystä puhua mielenterveydestä sekä nostaa epäkohdat palveluihin pääsemisessä, järjestämisessä ja resurssoinnissa kriittiseen keskusteluun.

Jaksossa keskustelemme siitä, miten Ville Merisestä tuli kaikkien tuntema @terapetuttiville, mitä Ville tarkoittaa johtoajatuksellaan sanoessaan ” että ihmisillä on luontainen halu voida myös mieleltään hyvin” sekä siitä miten Ville aikoo olla Suomen ensimmäinen mielenterveysministeri. Ville jakaa myös vinkkinsä siihen, miten omaa mielenhyvinvointiaan voi huoltaa ja parantaa muutamalla perusarkeen helposti mahtuvalla vinkillä.

Muista ottaa meidän tilit myös haltuun Instagramissa.

Syö nuku säästäRonjaIda ja Erja