Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 28, 2022

Vieraina Aada Lätti ja Auli Viitala. Rahasta on vaikeaa puhua, koska sen ympärillä liikkuu niin paljon hankalia tunteita. Mitkä näistä jutuista sun mielestä liittyvät rahaan: arvostus, kunniallisuus, kelpaaminen, ylpeys, oikeudenmukaisuus?

Erilaiset mahdollisuudet käyttää rahaa saattavat ajaa ystäviä erilleen. Siksi siitä kannattaa puhua avoimesti. Jos ei tiedä, miten ottaa esille kustannusten jakamisen, voi heittää pallon toiselle kysymyksellä: “Mites raha?”