Preview Mode Links will not work in preview mode

Sep 26, 2020

Kauden päätösjaksossa mietimme lähemmin kauden sisältöä. 
Mikä jakso jäi mieleen ja miksi? Mistä voisi puhua enemmän?

Podi palaa uudella kaudella lokakuussa.