Preview Mode Links will not work in preview mode

May 27, 2022

Suuri palkka jakso!

Kuinka paljon tienasimme viime vuonna ja mistä tulot koostuvat? Palkasta puhuminen ei ehkä ole se tavallisin kahvipöydän keskustelunaihe mutta koimme että on korkea aika nauhoittaa tämä jakso, josta olemme puhuneet niin monta kertaa jo. Miksi palkkakeskustelu on niin tärkeä? Helposti ajattelemme ja arvailemme muiden tuloja mutta ainoastaan suoralla rahapuheella numerot selviävät. Millaista arkea saa esim. 20.000 euron vuosituloilla? Onko palkka paras tapa arvioida varallisuutta?