Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 16, 2020

Tässä jaksossa keskustelemme etätyöstä ja säästämisestä. Miten etä työt kulkevat? Studiossa pohdimme joskos tämä maailman tilanne voisi toimia meille lähtölaukauksena tiukemmalle säästöhaasteelle.

Inspiraationa käytämme FIREttämistä, Mr. Moneymustache- blogia ja 4 prosentin sääntöä. Kuinka kovaan säästöasteeseen voi kuukaudessa päästä? Haastamme kuulijat mukaan kuukauden FIREtykseen.

https://www.mrmoneymustache.com/